Jafna Medexpo medicalonline-logo
REGISTER
medicalonline-banner
medicalonline-spacer
சொரியாஸிற்கு யுனானி மருத்துவ சிகிச்சை
medicalonline-appointmenticon medicalonline-doctoricon
medcialonline-Unani

சொரியாஸிஸ் - இதனை ஒரு சாதாரண தோல் வியாதி தானே என கருத இயலாது. காரணம் ஒரு மனிதனின் செ யல்பாடுகளை முற்றிலும்  முடக்கி, ஓரிடத்தில் ஒடுங்க வைத்து விடும் தன் மையை கொண்டது இந்த தோல் நோய். எனவே அதன் பாதிப்பு வந்தால் அதனை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. உடனே அதற்கான சிகிச்சை யை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள். இந்நிலையில் இந்த நோய் பூரணமாக குணமடைவதற்கான மருந்துகள் இதுவரை கண்டறியப்பட வில்லை என்று ஒரு சாராரும், இல்லை மாற்று மருத்துவத்தில் இதற்கான முழுமையான தீர் வுகள் உள்ளன என்று ஒரு சாரா ரும் கூறி வருகிறார்கள். நாம் இந்த விவாதத்திற்குள் செ ல்ல விரும்பவில்லை. இந்த தோல் நோய் குறித்து யுனானி மருத்துவத்தில் எம்மாதிரியான சிகிச்சை  வழங்கப்படுகிறது என் பதை அறிய விரும்பினோம். இதற்காக சென்னையில் அஃப்சான் ஹெர்பல் மருத்துவமனையின் இயக்குநரும், மருத்துவருமான டொக்டர் எஸ். சிராஜ் அஹ்மத்தை சந்தித்தோம்.

எதனை சொரியாஸிஸ் என்று அடையாளப் படுத்துகிறீர்கள்?


நமது தோலின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள திசுக்கள், கண்களுக்கு தெரியாமலேயே அவ்வப்போது உதிர்ந்து தானாகவே தன்னை புதுபித்துக்கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. இந்த மாற்றமானது இயல்பாக ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் மாதத்திற்கொரு முறை நடக்கும். இந்த மாற்றம் எவருக்கு மாதத்தில் ஐந்து அல்லது ஆறு முறைக்கு மேல் நடைபெற்று, மீன் செ திலைப் போன்று தோல் உதிர்ந்துகொண்டேயிருக்கிறதோ அவர்களுக்குத் தான் சொரியாஸிஸ் என்ற பாதிப்பு இருக்கிறது என்று கண்டறிகிறோம்.

சொரியாஸிஸ் எதனால், எதிலிருந்து ஏற்படுகின்றன?

தலையின் மண்டையோட்டின் மேல் பாகத்தில் பொடுகு போல் தோன்றி, சிறிது நாட்களில் உடலின் பல பாகங்களிலும் வட்டமாகவும், சிறிதளவு உயர்ந்தும் காணப்படும். இசை  உடலில் ஏற்பட்டவுடன் அந்த பகுதியினை சொரிய வேண்டும் என்ற உணர்வு அனிச்சை யாக எழும். அந்த செ யலின் போது மீன் செ தில் களை போல் பக்குகள் உதிரும். இவை முழுங்கால் மடிப்பு, முழங்கை மடிப்பு, வயிறு, முதுகு ஆகிய பகுதிகளில் அதிகமாகக் காணப்படும்.

நோயின் தொடக்கத்தில் சிவப்பான படை போல் தோன்றி, அதன் மேல் வெள்ளையா கவோ, சாம்பல் நிறமாகவோ மாறிவி டும். இதற்கு உரிய சிகிச்சை யை மேற்கொள்ளாவிடில், உடல் முழுவதும் வேகமாக பரவி, மூட்டுகளில் வீக்கத்தை உரு வாக்கி, தாங்க இயலாத வலியை ஏற்படுத்தும். அத்து டன் மூட்டுகளை நீ ட்டவும் முடியாமல், மடக்கவும் முடி யாமல் ஒரே இடத்தில் நம்மை முடக்கிவிடும். இத னால் இதனை மாற்று மருத் துவத் துறையினர் முடக்கு வாதம் என்றும் குறிப்பிடு வர்.

பொதுவாக உணவு மற்றும் உடலுக்கு ஒவ் வாத பொருட்கள் உடலுக்குள் செ ல்லுவதால் தான் இத்த கைய பாதிப்புகள் உருவாகிறது. அதே தருணத்தில் தோலுக்கு ஆகாத பொருட்கள் , அதிக வெப்பமான இடத் தில் பணியாற்றுவது, வேதிங்ப பொருட்கள் உடலில் மேல் படுவது, ஓரே மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை தொடர்ச்சியாக உட்கொள்வது ஆகியவற்றால் இவை ஏற்படுகின்றன. இரத்தத்தில் உள்ள நச்சுப் பொருட்கள் அதிகாகி, அவை சரிவர வெளியேற்றப்படாத நிலையில், இரத்தம் கெட்டு, செ ரிமானம் மற்றும் கழிவு உறுப்புகள் கேடடைவதால் கூட இத்தகைய பாதிப்புகள் தோன்றும்.

சொரியாஸிற்காக யுனானி மருத்துவம் பரிந்துரைக்கும் சிகிச்சை என்ன?

இத்தகைய நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை முத லில் பரிசோதித்து, குறைபாடின் அளவு என்ன என்பதை தெரிந்துகொண்டு சிகிச்சை யை தொடங்க வேண்டும். உதாரணமாக சொரியாஸிஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக் கும், வண்டு கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை உணர்ந்திருக்கவேண்டும். தோல் வியாதி களுக்கு அவை சொரியாஸிஸாக இருந்தாலும் கூட களிம்பு, ஆயின்மெண்ட் போன்ற வெளிபூச்சு மருந்தை பயன்படுத்தக்கூடாது.  அப்படி பயன்படுத்தும் போது, ஓரிடத்தில் மறையத் தொடங்கி, வேறிடத்தில் மீண்டும் அதன் பாதிப்புகள் தோன்றும். எனவே வெளிப் பூச்சு மருந்துகளுடன் உள் மருந்துகள் மூலமே இதற்கு தீர்வு காண இயலும். இதனையே யுனானி மருத்துவத்திலும் மேற்கொள்கிறோம். நோயின் தன்மையைப் பொறுத்து லேகியம், கேப்சூல்கள், இரத்தத்தை சத்தி கரிக்கும் ஷர்பத்துகள் ஆகியவற்றை வழங்குகி றோம். அதே தருணத்தில் இந்த மருத்துவ சிகிச் சை யை மேற்கொள்ளும் போதோ அல்லது இத்த கைய பாதிப்பு உள்ளவர்களோ கண்டிப்பாக பாகற் காய், அகத்திக்கீரையை தவிர்க்க வேண்டும். அத் துடன் உப்பு, புளி, மீன், கருவாடு, முருங்கைகாய், முரங்கை கீரை, கோழி, கடுகு ஆகியவற்றையும் குறைத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு

கைப்பேசி எண்: 00 91 98403 73481

medicalonline-appointmenticon medicalonline-doctoricon
Related Articles
Medical Online
Functional Activities
About Medical Online
Medical Tourism In India
About Medical Tourism
Services
Blog
Information
Price Benefits-Compare
Terms And Conditions
Desclaimer
Privacy Policy
Faq
Contact Us
Health Checks
Whole Body Check
Child Heath Check
Well Women Check
Master Health Check
Healthy Heart Check
Executive Health Check
All Rights Reserved by Medical online © 2009
63,138