Jafna Medexpo medicalonline-logo
REGISTER
medicalonline-banner
medicalonline-spacer
தோல் பாதிப்பிற்கான நவீன லேசர் சிகிச்சை
medicalonline-appointmenticon medicalonline-doctoricon
medcialonline-Dermatologist

இன்றைய இளம் தலைமுறையினரில் நான்கு இளைஞர்களில் ஒருவர் தமக்கு விருப்பமான இடத்தில், விருப்பமானதை பச்சை  குத்திக்கொண்டிருக்கிறார்களாம்.  ஆனால் இவர்களில் பெரும்பான்மையா னோர் சருமப் பாதிப்பிற்கு ஆளாகிறார்கள். ஏன் இந்த நிலை? என்றும், இதற்குரிய தீர்வு என்ன? என்றும், சென்னையில் செயற்பட்டு வரும் `லேசர் ஸ்கின் கேர் ஹோம்' என்ற மருத்துவமனையின் நிர்வாக இயக்குநரும், சரும சிகிச்சை  நிபுணருமான டொக்டர் சி.பி.தாஜுதீனை www.medicalonline.in சார்பில் சந்தித்துக் கேட்டோம்.

இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் நாகரீகம் என்ற பெயரில் தங்களுடைய உடலில் பச்சை  குத்திக்கொள்கிறார்கள். இதனால் சருமத்திற்கு எம்மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்படும்? அதற்குரிய தீர்வு என்ன?

டாட்டூ அதாவது பச்சை  குத்திக் கொள் வதில் இரண்டு வகை உண்டு. ஒன்று தற்கா லிகமானது. இது, மூன்று மாதம் வரை இருந்த பின்னர் மறையும். மற்றொன்று, நிரந்தரமானது. தற்காலிகமாக இருக்கக் கூடிய டாட்டூவை வரைந்து கொள்ளும் போது பெரும்பாலானோருக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படுகிறது. இதனால் தோல் தடித்துவிடும் அல்லது அப்பகுதியே வீங்கிவிடும்.

இத்தகையோருக்கு லேசர் சிகிச்சை  பாது காப்பானது. ஆறு முதல் பத்து அமர்வி லேயே இதனை முழுவதுமாக அகற்றி விட லாம். அதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் தரும் சிகிச்சை யை மேற்கொண்டால், தோல் தன் னுடைய இயல்பு நிலைக்கு மீண்டு விடும். அதேபோல், நிரந்தமாக வரைந்து கொள் ளும் டாட்டூவையும் சுவடு தெரியாமல் அழிக்கலாம். அதற்கான நவீன சிகிச்சை  யும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

தோல் தொடர்பான பாதிப்புகளுக்கு ஏன் லேசர் சிகிச்சை யை மேற்கொள்ள வேண்டும்? இதில் உள்ள சாதகமான அம்சங்கள் என்ன?

லேசர் சிகிச்சை  பாதுகாப்பானது. பக்க விளைவுகளற்றது. அறிவியல் ரீதியானது. சிகிச்சை யை நோயாளியே தெரிவு செய்ய லாம். விரைவான மற்றும் துல்லியமான பலன்களை, அவர்கள் விரும்பும் வகையில் வழங்கக்கூடியது. உடலில் வேறு எந்தப் பகு தியிலாவது சத்திர சிகிச்சை யாலோ அல்லது விபத்தினாலோ பாதிக்கப்படும் தோல் பகுதி யின் அடையாளங்களை (வடு) முழுவது மாக மறைக்க இச்சிகிச்சை அவசியமாகிறது.

எந்த வகையான பிரச்சினைகளுக்கு லேசர் சிகிச்சை யைப் பரிந்துரைப்பீர்கள்?


முகத்தில் விரும்பத்தகாத வகையில் இருக்கும் எல்லா இடையூறுகளையும் அகற்ற லேசர் சிகிச்சை யைப் பரிந்துரைக் கிறேன். அதாவது பெண்களின் அழகை மெருகூட்டும் மூக்கு, உதடு, தாடை, கழுத்து, கை, கால் உள்ளிட்ட எல்லாப் பகுதிகளிலும் ஹார்மோன் சுரப்பினால் உண்டாகும். சமச் சீரற்ற தன்மையால் வளரும் முடிகளை அகற்ற, மற்ற சிகிச்சை  முறைகளைவிட லேசர் சிகிச்சை யே சிறப்பானது. தோலின் மேற்பகுதியில் இயங்கும் செல்களில் ஏதே னும் தடை ஏற்பட்டால் அதனை நீக்கவும் லேசர் சிகிச்சை யே சிறந்தது.

அதேபோல் முகத்தில் பரு, கரும்புள்ளி, மச்சம், மங்கு, மரு என ஏதேனும் இருந்தால் அதனை அகற்றவும் இந்த சிகிச்சை யே சரியானது. ஏனெனில் மற்றைய சிகிச்சை  களில் கிடைக்கும் பலன்கள் உறுதி செய்யப் படாதவை. ஆனால் இவற்றில் பலன்கள் உறுதி செய்யப்படுகின்றன. இந்த சிகிச்சை  யைத் தெரிவுசெய்பவர்களுக்கு முதல் அமர் விலேயே சாதகமான பலன் கிடைக்காது.

நோயாளி மற்றும் சிக்கலின் தன்மை யைப் பொறுத்து குறைந்தபட்சம் ஆறிலி ருந்து முப்பது அமர்வு வரை தேவைப் படும். உதாரணமாக வெண்குஷ்டம் என்று மக்களால் குறிப்பிடப்படும் வெண் புள்ளி களைக் குறைக்க இருபதிற்கும் மேற்பட்ட அமர்வுகள் தேவைப்படும். ஆனால் அதே நேரம், சோரியாஸிஸால் பாதிக்கப்படும் சரு மத்தை மீட்டெடுக்க லேசர் சிகிச்சை  மேற் கொண்டால் முழுப்பலனைத் தராது என்ப தையும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஏனெ னில் அவை மீண்டும் மீண்டும் வருவதற் கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம். அதனைக் கட்டுப்படுத்தி வைத்துக்கொள்வதே சிறந் தது. சோரியாஸிஸிலிருந்து காத்துக்கொள் வதற்காக நீங்கள் பூசிக்கொள்ளும் பூச்சி னால் பின்விளைவுகள் வராமலிருக்க லேசர் சிகிச்சை  உதவி புரியும். ஆனால் அனுபவ மற்ற சருமத்திற்கான சத்திரசிகிச்சை  நிபுணர் களால் சிகிச்சை யளிக்கப்படும்போது ஒரு சில தருணங்களில் நோயாளிக்கு நீடித்த பலன் கிடைக்காமல் போவதுண்டு.

உடலுக்குள் செல்லும் நச்சுப் பொருட்களை உடலே சுத்திகரித்து, அதனை வெளியேற்றுவதற்காகத் தான் தோலைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. இப்படியிருக்கும் போது ஏன் தோலிற்கான லேசர் சிகிச்சை  அவசியமாகிறது?


உடலுக்குள் இயங்கும் செல்களுக்கு ரிஜுனவேஷன் தேவை. அதனை லேசர் மிகத்துல்லியமாக மேற்கொள்கிறது. எப் போதும் இளமையாகத் தோற்றமளிக்க வேண்டும் என்ற மனிதனின் எண்ணத்திற்கு செயலுருவம் கொடுப்பதுதான் இந்த சிகிச்சை . முகச்சுருக்கம், உடலில் தங்கும் தேவையற்ற கொழுப்புகளை அகற்றுவது போன்ற நடவடிக்கைகள் மூலம் ஆரோக்கி யமாகவும், அழகாகவும் வாழ்வதற்காக இந்த சிகிச்சை  அவசியமாகிறது.

ஆண்களின் தலையாய பிரச்சினை வழுக்கை. இதற்காக அறிமுகப் படுத்தப்பட்டிருக்கும் அட்டைப்பூச்சி சிகிச்சை  பாதுகாப்பானதா?


தலையில் வழுக்கை விழுந்த இடத்தில் அட்டைப்பூச்சியை விட்டு, தோலின் மேற் பகுதியில் உள்ள நச்சுக் கலந்த இரத்தத்தை உறிஞ்ச வைப்பார்கள். அட்டைப் பூச்சியும் அந்த இரத்தத்தை உறிஞ்சும். ஆனால் சில தருணங்களில் நல்ல இரத்தமும் அட்டைப் பூச்சிகளால் உறிஞ்சப்பட்டுவிடக்கூடிய சாத் தியக்கூறு ஏற்படும். இதனால் இந்த சிகிச்சை  ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும் பாதுகாப்பற் றது. முழுப் பலனையும் தரும் என்று உறு தியளிக்கவும் இயலாதது. அனைவருக்கும் பொருத்தமானதல்ல. ஆனால் லேசர் சிகிச் சை யில் இதற்குத் தீர்வு காணப்படுகிறது.

முடி வளராத பகுதிகளின் வேர்க்காலில் உள்ள செல்களுக்குப் புத்துணர்வு அளிப் பதன் மூலம் அங்கு அடைபட்டுக் கிடக்கும் நச்சுக் கலந்த இரத்தம் வெளியேற்றப்படுகி றது. இரத்த ஓட்டம் சீரானவுடன் வேறு சில சிறப்பான சிகிச்சை  மூலம் அங்கு முடி வள ருவதற்கான சூழல் உருவாக்கப்படுகிறது. ஆனால் இவை வயது மற்றும் நோயாளி யின் உடல்வாகைப் பொருத்துத்தான் முழுப் பலனைத் தரும்.

ஒரு சிலருக்கு பின்பகுதியில் உள்ள முடி களை, முன் பகுதியில் ஹேர் ட்ரான்ஸ் ப்ளான்டேஷன் என்ற முறை மூலம் சிகிச் சை யளிக்கலாம். முடி உதிர்தல், வலுவற்ற முடி, முடி உடைதல், முடியின் அடர்த்தியில் உள்ள சிக்கல்கள் உள்ளிட்டவற்றிற்கும் நாங் கள் தீர்வு காண்கிறோம்.

முகத்தில் சுருக்கம் விழாமல் இருப்பதற்காக போடெக்ஸைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். இதனால் பின் விளைவுகள் ஏதேனும் தோன்ற வாய்ப்புகள் உண்டா?

டோடெக்ஸ் என்ற ஊசியினைப் போட் டுக் கொண்டால் நான்கு மாதத்திலிருந்து ஆறு மாதம் வரை முகத்தில் சுருக்கம் விழாது. நாற்பது வயதிற்கும் மேற்பட்டவர் கள் இதனைப் பயன்படுத்தும்போது சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டும்.

ஏனெனில் இந்த ஊசியைப் பயன் படுத்தி முகத்தில் சுருக்கம் விழாமல் பார்த் துக்கொள்பவர்கள் அதனைப் பராமரிப்ப தில் கூடுதலாக கவனம் செலுத்தவேண்டும். இல்லையெனில் ஒரு சில தருணங்களில் எதிர்விளைவுகள் ஏற்படக்கூடும். இதனைப் பயன்படுத்தும் முன், அனுபவம் மிக்க டெர்மாடாலஜிஸ்ட்டுகளின் ஆலோசனை யைப் பெறுவது கட்டாயம். இதனால் மோச மான பின் விளைவுகளைத் தவிர்க்க முடி யும்.

பொதுவாக இதனை ஒரு முறை பயன் படுத்திவிட்டு, மறுமுறை பயன்படுத்தாமல் விட்டால், அதனால் சிறிய அளவிலான பின் விளைவுகளேயிருக்கும். அத்துடன் மன அழுத்தம் மற்றும் மன உளைச்சல் காரண மாகப் பெண்களுக்கு கண்களின் கீழ்ப்பகுதி யில் உருவாகும் கருவளையங்களை அகற்ற அழகுக் கலை சிகிச்சை யைக் காட்டிலும் லேசர் சிகிச்சை யே சிறந்தது. பிரசவத்திற்குப் பின்பு வயிற்றின் தோல் பகுதிகளில் ஏற் படும் மாற்றங்களுக்கும் லேசர் சிகிச்சை  மூலம் தீர்வு காண முடியும். பெண்களின் சரு மத்திலுள்ள இயல்பான நிறத்தை, ஓரளவிற் குப் `பளிச்'சென்ற தோற்றமளிக்கும் வகை யில் மாற்றியமைக்கவும் இயலும்.

தோல் பாதுகாப்பிற்காக எம்மாதிரியான ஆலோசனைகளை முன்வைக்கிறீர்கள்?

உணவுக் கட்டுப்பாடு, வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்லும் முன் பருவ நிலையை உணர்ந்து, அதனால் தோல் எவ்வகையில் பாதிக்கப்படும் என்பதையும், அதிலிருந்து சருமத்தை எப்படிக் காத்துக்கொள்வது என்பதையும் அறிந்து வைத்து செயற்பட் டால் சருமத்தைப் பாதுகாக்கலாம். பழங் கள், ஆன்ட்டி-ஆக்சிடென்ட் போன்ற வற்றை உண்டும், சருமத்தைப் பாதுகாக்க லாம்.

முதலில் தங்களுடைய சருமத்தின் வகை என்ன (வறண்ட சருமம், எண்ணெய்ப் பசை  யுள்ள சருமம், இயல்பான சருமம்) என் பதை சரும சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்களிடம் கலந்தாலோசித்து உறுதிப்படுத்திக் கொள் ளுங்கள். தோல்களில் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இத்துறை நிபுணர்களைச் சந் தித்து ஆலோசனை பெற்ற பிறகே சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ளவேண்டும்.

உங்களின் தோற்றத்தை மாற்றியமைத் துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கருதி, டெர் மட்டாலாஜிஸ்ட்களை அணுகுமுன், அவர்க ளின் அனுபவ அறிவைத் தெரிந்துகொண்ட பின்னரே உங்களின் விருப்பத்தைத் தெரி விக்கவேண்டும். அவர்கள்தான், உங்கள் பிரச்சினைக்கு அழகுக் கலை சிகிச்சை போதுமா? அல்லது சருமத்திற்கான சத்திர சிகிச்சை  தேவையா? என்பதைத் தீர்மானிப் பவர்கள்.

தொடர்புக்கு: 0091 98460 87789

Note: Readers are requested to make appointment(s) to contact the doctor for the treatment and consultations through www.medicalonline.in

medicalonline-appointmenticon medicalonline-doctoricon
Related Articles
Medical Online
Functional Activities
About Medical Online
Medical Tourism In India
About Medical Tourism
Services
Blog
Information
Price Benefits-Compare
Terms And Conditions
Desclaimer
Privacy Policy
Faq
Contact Us
Health Checks
Whole Body Check
Child Heath Check
Well Women Check
Master Health Check
Healthy Heart Check
Executive Health Check
All Rights Reserved by Medical online © 2009
34,980